Rehberim Yanımda'nın Gönderileri

22 Şubat 2016 Pazartesi

İLKADIM Birey Tanıma Envanteri | Dersonet Rehberlik Programı


DERSONET, 17.04.2001 tarihli, 24376 sayılı yasaya ve 14.03.2009 tarihli 27169 nolu ek ve değişikliklerine bütünüyle uygun olarak hazırlanmış, okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde büyük kolaylık ve hız sağlayan WEB TABANLI REHBERLİK PROGRAMIDIR.

Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yönelik düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini Web Tabanlı DERSONET Rehberlik Programı ile bütünleştirerek kolayca uygulamak mümkündür.

www.rehberimyanimda.com adresinden girilerek kullanılmakta olan DERSONET Rehberlik Programı, çok çeşitli Eğitsel, Mesleki ve Bireysel Rehberlik Envanterinin uygulanmasına ve de takibine büyük kolaylık sağlamaktadır.

Rehber öğretmenin, rehberlik yönetimi açısından tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Öğrencilerin Anne-Baba-Kardeş, Aile Yaşantısı, Sosyal İmkan, Geçirdiği Eğitim Aşamaları, Engel Durumu ile Sağlık Bilgilerinin tüm ayrıntısını, optik form olarak düzenlenmiş “Öğrenci Tanıma Formu” ile sisteme bir kere de aktarmak mümkündür.

Rehber öğretmen, ajanda yönetim sistemi ile tüm ajandasını programdan takip edebilir. Kendisine gelen görüşme taleplerini ekranından takip ederek cevaplandırır. Öğrenci, veli, öğretmen, idareci gibi kurumda tanımlı herkes ile yaptığı birebir veya toplu görüşme kayıtlarını tutabilir. Yıllık plan çerçevesinde uygulamak istediği tüm Rehberlik Envanterlerini programdan değerlendirebilir. Hem görüşme kayıtları ile hem de uyguladığı Rehberlik Envanterleri ile öğrenci, ailesi, vb. tüm detaylı bilgilerin karşılaştırmalı analizlerini, rapor ve listelerini alabilir. Ders öğretmenlerinin öğrencileri hakkında yaptıkları yorumları görebilir ve istediklerini veli ile paylaşabilir. yılsonunda RAM’a verilmek zorunda oluna raporları sistemden kolayca hazırlayabilir.

Ders öğretmenleri; kendilerine özgü hazırlanmış panellerden kendi şifreleri ile sisteme giriş yaparak, kendi öğrencileri hakkındaki yorumlarını yazabilir. Rehber öğretmene sistem üzerinden öğrenci yönlendirebilir. Rehber öğretmenin izin verdiği Rehberlik Envanterlerinin sonuçlarını sistem üzerinden inceleyebilirler.

Öğrenciler; kendilerine özgü hazırlanmış panellerden kendi şifreleri ile sisteme giriş yaparak, rehber öğretmenin izin verdiği kadarıyla, uygulanmış rehberlik envanterlerinin kendisi ile ilgili olanlarının sonuçlarını inceleyebilir. Rehber öğretmene sistem üzerinden görüşme talebini iletebilir. Otobiyografisini sistem üzerinden yazarak rehber öğretmene iletebilirler.

Veliler; sisteme kendi şifreleri ile giriş yaparak, kendi öğrencisine uygulanmış Rehberlik Envanterlerinin sonuçlarını inceleyebilir, rehber öğretmene sistem üzerinden görüşme talebinde bulunabilirler.

Sistemde Yer Alan Envanterler

Birey Tanıma Teknikleri çerçevesinde hazırlanmış, başta İLKADIM BİREY TANIMA ENVANTERİ olmak üzere birçok Birey Tanıma Envanteri, Web Tabanlı DERSONET REHBERLİK PROGRAMINDA “4 Adım + 4 Dakikada” uygulanabilir halde hazırdır. Programda yer alan başlıca Envanterler;

 • İlkadım Birey Tanıma Envanteri,
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği,
 • Sınav Kaygısı Ölçeği,
 • Holland Mesleki Tercih Envanteri,
 • Problem Tarama Listesi,
 • Burdon Dikkat Testi
 • Mesleki Olgunluk Ölçeği,
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi,
 • Sosyometri,
 • Kimdir bu?
 • Kime Göre Ben Neyim?’dir.
Ayrıca Kurum Memnuniyet Anketi, Öğrenci Memnuniyet Anketi, Öğretmen Memnuniyet Anketi ve Çalışan Memnuniyet Anketleri sistemde uygulanmaya hazır anketlerdir. Envanter ve Anketler, hem kurum içi, hem de kurum dışı öğrencilere uygulanabilecek şekilde hazırlanmıştır.

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

Öğrencilerin tek oturumda Öğrenme Stillerini, Kişilik Özelliklerini, Çalışma Davranışını, Mesleki Yönelimini, Alan Yeteneğini, Baskın Zekasını tespit eden bütüncül bir uygulamadır. 4 sınıftan 12 sınıfa kadar uygulanabilen geçerlik ve güvenilirliğini kanıtlamış İLKADIM Birey Tanıma Envanteri, ülkemizin önde gelen akademisyenleri ile 5 yıllık bir süreçte bugünkü haline gelmiştir.

Gerek 2003 İlköğretim, gerek 2009 Ortaöğretim, gerekse 2001 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yönetmeliğine bütünüyle uygun hazırlanmış çok ayrıntılı bir Birey Tanıma Envanteridir. İLKADIM Birey Tanıma Envanteri, gerçek anlamda Bireye Özgü Eğitim Modeli’ni uygulamak isteyen eğitimciler için çok önemli bir yol haritası sunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için REHBERİM YANIMDA web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 
Online sipariş: OMR MARKET

21 Şubat 2016 Pazar

İlkadım Birey Tanıma Envanteri | Rehberim Yanımda Rehberlik Sisteminin Uygulanması ve İş Akışı

http://www.rehberimyanimda.com/ilkadim-birey-tanima-envanteri.aspx

Envanter soruları Milli Eğitim Bakanlığının Genelge, Yönerge ve Yönetmeliklerinde belirtilen kriterlerine göre bilimsel tekniklerle geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılarak hazırlanmıştır.
Kontrolü yapılmış soruların yer aldığı İlkadım Birey Tanıma ve Uygulama Kitabı, aynı zamanda cevaplarında işaretlenebileceği şekilde tasarlanarak, çok özel bir teknik ile basılmıştır.
İlkadım Birey Tanıma Envanterinin uygulanması tek oturumda ve önerilen sürelerde yapılması önerilir.
Uygulama öncesinde öğrencilere, envanterde yer alan sorulara samimi cevap vermelerinin önemi anlatılmalı ve soruların tamamını cevaplamaları sağlanmalıdır.
Cevap formlarının okutulması sonrasında yapılacak değerlendirme ile sonuçlar ”www.rehberimyanimda.com” adresinden ve "www.dershanemyanimda.com" adresinden yayınlanmaktadır.
Envanter; öğrencileri belirtilen normlara (özellik türlerine) göre sınıflandırarak, öğrencilerimizin kişilik özelliklerini, çalışma alışkanlıklarını, öğrenme stillerini, baskın zekalarını, alan yeteneklerini, ve mesleki ilgilerini belirleyerek öğrencilerimize ve kurumlarımıza ait analiz raporları üretir.
 • Öğrenci analiz raporu,
 • Şube analiz raporu,
 • Kurum (Okul/Dershane) analiz raporlarıdır,
 • Rehberlik Uygulama Oturumuna ait analiz listeleri ve hazırlanan sonuç raporları kurumlara gönderilmektedir
 • Kurum/Şube geneli özelliklere göre öğrenci dağılım grafiği
 • Kurum/Şube için özelliklere göre gruplamalı sonuç raporu Okul/Şube genelinde özelliklere göre demografik yapı
 • Kurum/Şube genelinde kız ve erkek öğrenci bazında demografik durum çizelgeleri
Ayrıntılı bilgi için REHBERİM YANIMDA web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 
Online sipariş: OMR MARKET
 

İlkadım Birey Tanıma Envanteri | Rehberim Yanımda Rehberlik Sisteminin Faydaları nelerdir?

www.rehberimyanimda.com
Öğrenciler için;
 • Öğrenci kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak davranışlarını düzenleyecektir.
 • Öğrenci nasıl öğrendiğini bilecek ve derse katılımı artacaktır.
 • Öğrenci çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre kendini disipline edecektir. Dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunlar belirlenecek ve iyileştirmeye yönelik etkinlik arttırılacaktır.
 • Öğrencinin çoklu zeka özellikleri ortaya koyularak baskın zeka türü belirlenecektir ve buna bağlı olarak mesleki yönelim sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirme gerçekleştirilecektir.
 • Öğrencinin Mesleki ilgisi ortaya koyularak yanlış alanlara yönlenmesi engellenecektir.
 • Bilgiyi öğrenme sürecinde kendinden emin olarak öğretmenini yönlendirebilecektir. Müfredatın işlenmesinde sürece katılımcı, bilinçli bir birey haline gelecektir.
Öğretmenler için;
 • Öğretmen Öğrencisinin bir birey olarak kendini tanıma ve becerilerini ortaya çıkarma noktasında uygulanabilir, geçerlik ve güvenirlik düzeyi artık kabul edilmiş bilimsel bir analiz sürecinden geçmesiyle öğrencisini tam anlamıyla tanıyabilecektir.
 • Tarafımızdan verilen analiz sonuçları ve sonrası için yapılması tavsiye edilen yönlendirmeler doğrultusunda sınıf içi etkinliği arttıracaktır. Öğrencinin tutum ve değerlerini iyi bilen öğretmen, öğrencisi ile daha iyi iletişime geçecektir. Bu aynı zamanda okuldaki eğitim ve öğretim kalitesinin artmasında da çok etkili olacaktır.
 • Öğrencisinin kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak öğrencisine nasıl davranması gerektiği konusunda daha emin olacaktır. Öğrencisinin nasıl öğrendiğini bilecek ve bilgiyi verme sürecinde daha kesin yöntemler kullanacaktır.
 • Öğrencisinin çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre öğrencisini motive edecektir. Dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunların asgariye indirilmesine yönelik yönlendirme ve telkinlerde bulunabilecektir.
 • Öğrencisinin mesleki yönelimi sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirildiğinden emin olacaktır.
 • Öğrenci odaklı eğitim sürecine geçileceği için öğrencisinin sınıf içi faaliyetleri konusunda iyileştirmeye yönelik etkinlikleri arttıracaktır.
 • Her şeyden önemlisi öğrenci-öğretmen ilişkisi daha üst düzeylere çıkacak, mutlu öğrenci, mutlu öğretmen anlayışı ortaya çıkacaktır.

Veliler için;
 • Veli öğrencisinin bir birey olarak kendini tanıma ve becerilerini ortaya çıkarma noktasında uygulanabilir, geçerlik ve güvenirlik düzeyi artık kabul edilmiş bilimsel bir analiz sürecinden geçmesiyle öğrencisini tam anlamıyla tanıyabilecektir.
 • Tarafımızdan verilen analiz sonuçları ve sonrası için yapılması tavsiye edilen yönlendirmeler doğrultusunda daha bilinçli bir veli profiline sahip olacaktır.
 • Öğrencisinin tutum ve değerleri noktasında iyi bilgilenmiş veli, öğrencisinin gelişiminde daha katılımcı olacaktır. Bu aynı zamanda okul - aile ilişkisini de güçlendirecektir.
 • Öğrencinin kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak öğrencisine nasıl davranması gerektiği konusunda daha emin olacaktır.
 • Öğrencisinin nasıl öğrendiğini bilecek ve öğretmenleriyle bu konuda diyalog kurma ihtiyacı hissedecektir.
 • Öğrencisinin çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre öğrencisini motive edecektir. Dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunların asgariye indirilmesine yönelik yönlendirme ve telkinlerde bulunabilecektir.
 • Öğrencisinin mesleki yönelimi sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirildiğinden emin olacaktır.
 • Nihai olarak yanlış meslek seçimi asgariye inecektir.
 • Öğrencisini iyi tanıyan ve anlayan bir veli olarak okuldaki eğitim sürecinde daha aktif ve katılımcı bir rol üstlenecektir.
 • Öğrenci odaklı eğitim sürecine geçileceği için öğrencisinin okul dışı faaliyetleri konusunda iyileştirmeye yönelik okula sürekli bilgi verecektir.
 • Öğrenci mesleki yönelimi sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirildiğinden okulun sayısal başarısı artacaktır.
 • Öğrenci odaklı eğitim sürecine geçileceği için, okul bu sürece yönelik hedeflerine daha kısa sürede ulaşacaktır.
 • Okul ile aile arasındaki iletişim artacak, dolayısıyla aile içi eğitim ile okul içi eğitim birbirine paralel işletilerek eğitim düzeyinin arttırılması sağlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için REHBERİM YANIMDA web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 
Online sipariş: OMR MARKET

İlkadım Rehberlik Sistemini Oluşturan Özellik Türlerine Ait Soru Örnekleri nelerdir?

http://www.rehberimyanimda.com/ilkadim-birey-tanima-envanteri.aspx
Öğrenme Stilleri Testi; (Tüm seviyeler için toplam 32 sorudan oluşmaktadır.)
3. Öğretmenlerin …………………
A) Tahtayı en çok kullananını ve iyi yazı yazanını
B) Etkili Konuşanını
C) Hareketli olanlarını beğenirim.

7. Bir şeyi öğrenmek için ………………
A) Sesli okurum
B) Grafiklerini çizerim
C) Örnekleme yapmak isterim

12. En çok hoşlandığım ………………
A) Arkadaşlarımla karşılıklı konuşmalardır.
B) Yeni yerler görmektir.
C) Hareketli olaylardır.

Kişilik Özellikleri Testi; (Tüm seviyeler için toplam 32 sorudan oluşmaktadır.)
4. Arkadaşlarımın fikrine uymaktan
9. Kalabalık ortamlarda dikkat çekici espriler yapmaktan
22. Duygularımı gizlemekten

Çalışma Alışkanlıkları Testi; (Tüm seviyeler için toplam 12 sorudan oluşmaktadır.)
5. Yeni bir konuya başlarken fikir sahibi olabilmek için önce konuya göz atmaktan
8. Kısa aralar verip derse tekrar adapte olmaktan
12. Çalışmaya başlamadan önce bir çalışma planı yapmaktan

Mesleki İlgi Testi; (6-7-8-9-10-11-12 nci seviyelere yönelik 30 sorudan oluşmaktadır. 4-5 nci seviyelere uygulanmamaktadır.)
3. Dönem ödevini tarih dersinden hazırlamaktan
11. Kendimi bir kurumda yönetici olarak düşlemekten
15. Okulda pano hazırlamaktan
18. Arabaların nasıl çalıştığını incelemekten
24. Deprem bölgelerini gösterir bir harita hazırlamaktan

Çoklu Zeka Testi; (4-5 inci seviyelere yönelik 56 soru, 6-7-8 inci seviyelere yönelik 64 soru, 9-10-11-12 nci seviyelere yönelik 80 sorudan oluşmaktadır.)
Her seviyede ortak kullanılmış soru örnekleri.
5. Kendi başıma çalışmaktan
14. Şarkıların melodilerini mırıldanmaktan
27. Satranç ve benzeri strateji oyunlarını oynamaktan
32. Evde hayvan beslemekten
47. Düzenli spor yapmaktan
54. Müziği yaşamımda kullanmaktan
57. Bilmecelerden ve kelime oyunlarından
77. Günlük tutmaktan
79. Ders çalışırken arada kalkıp yürümekten


 Ayrıntılı bilgi için REHBERİM YANIMDA web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 
Online sipariş: OMR MARKET

İlkadım Birey Tanıma Envanteri ve Kapsamı nedir?

İLKADIM Birey Tanıma Envanteri, birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmış ilköğretim 4. sınıf ile 8. sınıf, lise 9. sınıf ile 12 sınıf aralığındaki tüm öğrencilere uygulanan, öğrencinin kişilik özelliklerini, çalışma alışkanlıklarını, öğrenme stillerini, baskın zekasını, alan yeteneğini ve mesleki ilgisini belirlemeye yönelik geliştirilmiş bütüncül kağıt kalem testi uygulamasıdır.

Sistemin uygulama aşamalarında hangi sınıf seviyesinde hangi özellik için kaç adet madde bulunduğu ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

ilkadım birey tanıma envanteri
Ayrıntılı bilgi için REHBERİM YANIMDA web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 
Online sipariş: OMR MARKET
 

Datasis Twitter

Copyright © 2005 Rehberim Yanımda - Datasis Yazılım Donanım İletişim Yayıncılık Eğitim ve Sınav Hiz. Blogger tarafından desteklenmektedir.